Visit Pokhara 2007Pokhara Photo Gallery
Welcome to Pokhara Nepal

Bolbom Dham - Gaighat to Kedareswor Mahadev Mandir Lakeside

Parts of Pokhara

North Pokhara

Middle/Central Pokhara

East Pokhara

West Pokhara

South Pokhara

Other Parts of Nepal

Bol-bam yatra festival is organized on every Monday from 16th July to 16th August ( Month of Srawan) in Pokhara.बोलबम मेला साउन महिना को प्रत्यैक सोमबार पोखरामा आयोजना गरिन्छ | बोलबम मेलामा साउन महिनाको सोमबार गाईघाटबाट पवित्र जल लिई पोखराको नगरपरिक्रममा गरी केदारेश्वर मन्दिरको ज्योतिर्लिङमा जल चढाइन्छ|

 

Click Here to Enter Bolbom Home Page

 
 
 
 
 

  

   

     Click Here to Enter Bolbom Home Page


Home Page |  Free Photos | Term of Use | About us

©pokharaphotogallery.com